JubileumBoek CLA-Het Noordik

Het jubileumboek

Het boek kijkt terug op honderd jaar CLA en CSG Het Noordik. Wat was dat voor school? Streng of viel het wel mee? Hoe werd de C van CLA en CSG ingevuld en ervaren? Was de school behoudend of vooruitstrevend? Hebben de leerlingen ook iets ‘voor het leven’ geleerd, naast Nederlands, wiskunde en nog een paar vakken? Waar zijn de leerlingen terechtgekomen?
In interviews met (oud-)leerlingen en (oud-)leraren komen dergelijke vragen ter sprake. De inhoud in het kort:

  • Dertig geïnterviewden van alle leeftijden, van leerlingen en leraren die in 2020 op de school zitten tot en met oud-leraren en oud-leerlingen van boven de 80.
  • Interviews met bijvoorbeeld (oud-)leraren Nogarede, Roep en Leijten, oud-rector Lub en oud-leerlingen Johannette Zomer (bekend als zangeres), Arjen Gerritsen (burgemeester van Almelo) en Sabine Uitslag (oud-lid van de Tweede Kamer).
  • Ruime aandacht voor misschien wel de bekendste oud-leerling: Willem Wilmink. Zijn gedicht Christelijk Lyceum staat in het boek.
  • Het boek is ingedeeld in 9 hoofdstukken, die samen de hele eeuw omvatten; elk hoofdstuk begint met een inleiding die een impressie geeft van de betreffende periode.
  • Meer dan 200 foto’s, van 1926 tot en met 2020.