Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor zover ze nodig zijn om uw bestelling uit te kunnen voeren.  Wij stellen de gegevens niet ter beschikking aan anderen.